Xoves 10 de marzo ás 14:00, pleno extraordinario

 

Este xoves, trala comisión informativa de obras, infraestructuras e urbanismo o pasado luns 7, temos pleno extraordinario onde se tratará os seguintes puntos:

4 pleno extraord