transparencia

Crónica do pleno ordinario de 30 de maio de 2018

Imaxe de César Ramos momentos antes de comezar a sesión Comeza a sesión ás 14:00 h. coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras excepto Manuel Tourís (PP) e Ana Paramos (PSOE), aos poucos minutos de comezar incorpórase Ana Paramos á sesión. A orde do día é a seguinte: 1- Aprobación, se procede, da acta

Read More

O PP da Baña adxudica no que vai de lexislatura máis de millón e medio de euros “a dedo”

O goberno do PP da Baña adxudicou (segundo os datos ofrecidos no perfil do contratante en www.contratosdegalicia.es), entre xuño de 2015 e outubro de 2017, un total de 1.552.908,75 euros a través da adxudicación de 30 obras por procedemento negociado sen publicidade, ou o que é o mesmo, a adxudicación “a dedo” a empresas escollidas

Read More

Crónica do pleno ordinario do 27 de setembro de 2017

O secretario antes de dar comezo a sesión entrega aos concelleiros da oposición as actas das Xuntas de Goberno de maio, xuño, xullo e agosto. Comeza a sesión ás 14:05 h. coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras excepto Manuel Tourís (PP) coa seguinte orde do día: Aprobación das actas das sesións anteriores As

Read More

Compromiso por Galicia esixe que as xuntas de goberno sexan públicas para que asista a cidadanía

A agrupación galeguista, que conta cun representante na corporación municipal, vén de presentar unha instancia no Concello da Baña esixindo que as Xuntas de Goberno se convoquen con anterioridade e sexan abertas á cidadanía. (DESCARGAR INSTANCIA) A Baña, 30 de agosto de 2017. O secretario local e concelleiro de Compromiso por Galicia da Baña, César

Read More

Crónica do pleno ordinario de marzo do 2017

Esta sesión plenaria que correspondía celebrarse o mércores 29 de marzo, celebrouse hoxe a petición da alcaldía. A sesión dá comezo ás 14:00 horas coa asistencia de toda a corporación agás o concelleiro do PP, Manuel Tourís Fernández, coa seguinte orde do día: 1. Aprobación das actas. As actas son aprobadas con algunha corrección puntual

Read More

Moción sobre o regulamento orgánico e de funcionamento do Concello da Baña

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE O REGULAMENTO ORGÁNICO E DE FUNCIONAMENTO DO CONCELLO DA BAÑA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Lei 5/97, do 22 de xullo,

Read More

O Valedor do Pobo investigará o proceso de selección de dous titores de emprego.

A Valedora do Pobo admitou a trámite as queixas recibidas debido aos erros supostamente producidos no proceso de contratación de dous titores de emprego para o programa integrado MOVE’T 2016/2017. Desde Compromiso entregamos unha instancia para que o Concello correxira os erros supostamente producidos neste proceso, onde podes consultar todos eses erros, amparandonos na lei 39/2015 de procedemento administrativo,

Read More

Instancia para corrixir os erros na selección de persoal no Concello.

D. César Ramos Domínguez con DNI 78*******, en calidade de concelleiro de COMPROMISO POR GALICIA na actual corporación municipal. EXPÓN En Compromiso por Galicia queremos sempre traballar en beneficio da veciñanza e contribuír a que os procedementos de selección de persoal do Concello sexan o máis transparentes posibles e imparciais para que todos os participantes

Read More