regularización catastral

Crónica do sexto pleno ordinario (25/05/16)

O traballo de Compromiso no pleno celebrado onte: 1º Aprobación das actas anteriores. 2º Dar conta dos decretos da alcaldía. 3º Ractificación do acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación de proxecto corrixido “Rehabilitación e conservación do Centro Cultural da Carballeira” 4º Actuacións de control:   – 1ª) Moción sobre a recuperación da paga extraordinaria

Read More

Crónica do quinto pleno ordinario

A CRÓNICA Vídeo completo do pleno debaixo desta crónica. Este quinto pleno ordinario da lexislatura, o segundo do 2016, adiantouse un día do que viña sendo a norma habitual, debido a que a Deputación puxo o pleno para o mércores 30. Hei vai a nosa crónica con todo o que alí dixemos e nos contaron. 1º Aprobación

Read More

A regularización catastral na Baña

Este proceso foi iniciado polo goberno estatal do PP no ano 2013, que consiste na incorporación ao Catastro dos bens inmobles  e rústicos con construción, así como as alteracións das súas características, en supostos de incumprimento da obrigación de declarar de forma completa e correcta as circunstancias determinantes dunha alta ou modificación catastral. Serve para

Read More