POS+ 2017

Crónica do pleno extraordinario do 8 de novembro de 2017

A sesión comezou puntual ás 14:00 horas coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras cun único punto na orde do día: ÚNICO: Solicitude de inclusión de novos investimentos no POS+adicional 2017. O alcalde explica que era necesario aprobar o proxecto de submnistro de sinais viarias porque o prazo para incluílo no POS+ adicional remataba

Read More

Crónica do pleno extraordinario do 22 de febreiro do 2017.

Este mércores celebrouse no salón de plenos unha sesión extraordinaria para aprobar o Plan Único do Concellos POS+ 2017 e os proxectos de investimentos 2017. O alcalde comentou que estaban eses proxectos para aprobar e aproveitaba a ocasión para aprobar outros que se van facer a medida que vaian aprobando na Deputación os remanentes (pavimentacion

Read More