Plataforma de vítimas do Alvia 04155

Crónica do pleno ordinario de 31 de maio de 2017.

A sesión comeza ás 14:00 h. coa ausencia de Alicia Blanco (PP) e Sandra López (PP) e durante a sesión abandona a mesa Manuel Tourís (PP). A orde do día foi a seguinte: Aprobación, se procede, das actas de sesión anteriores. O noso concelleiro solicitou que se modificara o punto onde di: “O Sr. Alcalde

Read More

Moción para dar apoio expreso á plataforma de víctimas do Alvia 04155

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN PARA DAR APOIO EXPRESO Á PLATAFORMA DE VÍCTIMAS DO ALVIA 04155 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Plataforma de Vítimas do Alvia

Read More