lingua

Crónica do pleno extraordinario de 19 de decembro de 2018 (POS+2019)

Ás 14:05 horas dá comezo a sesión coa asistencia de toda a Corporación Municipal coa seguinte orde do día: 1- Adhesión á Asociación de entidades locais pola lingua galega. 2- Solicitudes de bonificacións do IBI. 3- Plan Único POS + 2019 da Deputación Provincial da Coruña. 1- O  Concello da Baña deberá pagar unha cota

Read More

A Baña non recibirá subvención para dotar a biblioteca municipal de novidades editoriais en galego

O pasado luns 10 de abril publicáronse no DOG ás axudas concedidas a Concellos para dotar as bibliotecas municipais de novidades editoriais en galego, por exemplo concellos como o de Santa Comba recibirán 1.318,66 euros ou 2.636,37 euros que recibirá o Concello de Ames. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170410/AnuncioG0164-310317-0003_gl.html O Concello da Baña non ten informatizada a xestión da

Read More

Moción para o cumprimento real e efectivo da carta europea das linguas rexionais e minorizadas

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN DE COMPROMISO POR GALICIA PARA O CUMPRIMENTO REAL E EFECTIVO DA CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS E MINORIZADAS O pasado

Read More