IBI

Crónica do pleno extraordinario de 19 de decembro de 2018 (POS+2019)

Ás 14:05 horas dá comezo a sesión coa asistencia de toda a Corporación Municipal coa seguinte orde do día: 1- Adhesión á Asociación de entidades locais pola lingua galega. 2- Solicitudes de bonificacións do IBI. 3- Plan Único POS + 2019 da Deputación Provincial da Coruña. 1- O  Concello da Baña deberá pagar unha cota

Read More

Crónica do pleno ordinario de marzo do 2017

Esta sesión plenaria que correspondía celebrarse o mércores 29 de marzo, celebrouse hoxe a petición da alcaldía. A sesión dá comezo ás 14:00 horas coa asistencia de toda a corporación agás o concelleiro do PP, Manuel Tourís Fernández, coa seguinte orde do día: 1. Aprobación das actas. As actas son aprobadas con algunha corrección puntual

Read More

Instancia sobre o catastro na Baña

César Ramos Domínguez con DNI. nº 78******* en calidade de concelleiro de “COMPROMISO POR GALICIA” na actual corporación municipal. EXPÓN Os veciños e veciñas da Baña están recibindo nos seus fogares a liquidación do imposto sobre bens inmobles deste ano, nalgúns casos cun importe maior con relación a anos pasados debido ao procedemento de regularización

Read More

A regularización catastral na Baña

Este proceso foi iniciado polo goberno estatal do PP no ano 2013, que consiste na incorporación ao Catastro dos bens inmobles  e rústicos con construción, así como as alteracións das súas características, en supostos de incumprimento da obrigación de declarar de forma completa e correcta as circunstancias determinantes dunha alta ou modificación catastral. Serve para

Read More