festivos locais

Crónica do pleno ordinario do 27 de setembro de 2017

O secretario antes de dar comezo a sesión entrega aos concelleiros da oposición as actas das Xuntas de Goberno de maio, xuño, xullo e agosto. Comeza a sesión ás 14:05 h. coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras excepto Manuel Tourís (PP) coa seguinte orde do día: Aprobación das actas das sesións anteriores As

Read More

Enquisa para escoller os festivos locais 2018

O Concello da Baña, requirido pola Consellería de Traballo e Benestar, debe escoller anualmente dous días que teñan carácter de festividade local. Compromiso por Galicia quere realizar unha enquisa pública á veciñanza para que o noso grupo político traslade a proposta dos veciños e veciñas á Corporación Municipal do Concello da Baña. Cales son os

Read More

Crónica do pleno extraordinario do 30 de agosto do 2016

Pleno extraordinario no que houbo tres puntos na orde do día: 1. Elección dos membros das mesas para as eleccións ao Parlamento de Galicia. 2. Festivos locais 2017. Houbo unanimidade na elección do 8 de setembro e no outro festivo cada grupo presentou a súa proposta. O PSOE prefería que fora o martes de entroido

Read More

Que días do 2017 deberían ser considerados festivos locais no Concello da Baña?

Queremos coñecer a túa opinión sobre cales serían para ti os mellores días para que sexan declarados como festivos locais o vindeiro ano. No ano 2016 o Concello da Baña en sesión plenaria escolleu como festivos locais os días 22 de xaneiro (S. Vicente) e 9 de setembro (Virxe das Dores). Pero no 2017 cadran domingo

Read More