excursión concello

Crónica do pleno ordinario do 27 de setembro de 2017

O secretario antes de dar comezo a sesión entrega aos concelleiros da oposición as actas das Xuntas de Goberno de maio, xuño, xullo e agosto. Comeza a sesión ás 14:05 h. coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras excepto Manuel Tourís (PP) coa seguinte orde do día: Aprobación das actas das sesións anteriores As

Read More

Os orzamentos municipais do exercicio 2017 son aprobados co voto en contra de Compromiso por Galicia

Ás 14:00 horas de hoxe comezaba o pleno extraordinario cun único punto na orde do día: orzamento xeral exercicio 2017 e coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras da Corporación. Os orzamentos son aprobados co voto favorable do PP e o voto en contra de PSOE e Compromiso por Galicia. O noso concelleiro, César

Read More

Crónica do pleno do 30 de novembro do 2016

A sesión plenaria dá comezo ás 14:00 horas coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras á excepción do concelleiro do grupo de goberno Manuel Tourís. A única moción que se presenta é a de Compromiso por Galicia MOCIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA RUTA POSXACOBEA CARA MUXÍA A moción é aprobada co voto favorable de

Read More