Angrois

Moción para dar apoio expreso á plataforma de víctimas do Alvia 04155

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN PARA DAR APOIO EXPRESO Á PLATAFORMA DE VÍCTIMAS DO ALVIA 04155 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Plataforma de Vítimas do Alvia

Read More