Programa electoral xa a vosa disposición

Xa temos os puntos todos do noso programa electoral subido a esta web, no apartado de programa electoral.

http://abana.compromiso.gal/programa-electoral/

A versión anterior, máis corta, será a que chegue ás casas dos veciños e veciñas da Baña. Os puntos contidos nel están sendo explicados con máis detemento na nosa páxina de Facebook

https://www.facebook.com/cxgabana

Nos nosos actos electorais estamos abertos ás vosas preguntas sobre cómo se vai levar a cabo calquera dos apartados que contén o programa.