Plenos

Crónica do pleno extraordinario do 19 de decembro de 2017 (POS+2018)

A sesión comeza ás 14:00 h., coa ausencia do concelleiro Manuel Tourís (PP) cos seguintes puntos na orde do día: Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Plan Único de Concellos POS + 2018 Respecto ao punto 1, o noso concelleiro, César Ramos, é o único que intervén neste punto dicindo que a xustificación

Read More

Crónica do pleno ordinario de 29 de novembro de 2017

Foto: Adiantegalicia A sesión comeza ás 14:00 horas coa asistencia de toda a Corporación excepto Alicia Blanco Sande que se incorpora minutos despois de dar comezo a sesión. 1.- Aprobación, se procede, das actas anteriores. As actas son aprobadas sen alegacións, só unha puntualización do portavoz do PSOE onde se fai mención á súa persoa

Read More

Crónica do pleno extraordinario do 8 de novembro de 2017

A sesión comezou puntual ás 14:00 horas coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras cun único punto na orde do día: ÚNICO: Solicitude de inclusión de novos investimentos no POS+adicional 2017. O alcalde explica que era necesario aprobar o proxecto de submnistro de sinais viarias porque o prazo para incluílo no POS+ adicional remataba

Read More

Crónica do pleno extraordinario e urxente do 13 de outubro do 2017.

Hoxe ás 10:00 h. deu comezado a sesión coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras agás Margarita Suárez Otero (PSOE) e durou escasos 10 minutos. O pleno non se puido celebrar no salón de actos da Casa do Concello (como marcaba a convocatoria) debido ás obras das instalacións municipais, e celebrouse no Centro Social

Read More

Crónica do pleno ordinario do 27 de setembro de 2017

O secretario antes de dar comezo a sesión entrega aos concelleiros da oposición as actas das Xuntas de Goberno de maio, xuño, xullo e agosto. Comeza a sesión ás 14:05 h. coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras excepto Manuel Tourís (PP) coa seguinte orde do día: Aprobación das actas das sesións anteriores As

Read More

Os orzamentos municipais do exercicio 2017 son aprobados co voto en contra de Compromiso por Galicia

Ás 14:00 horas de hoxe comezaba o pleno extraordinario cun único punto na orde do día: orzamento xeral exercicio 2017 e coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras da Corporación. Os orzamentos son aprobados co voto favorable do PP e o voto en contra de PSOE e Compromiso por Galicia. O noso concelleiro, César

Read More

Crónica do pleno ordinario do 1 de agosto do 2017.

A sesión comeza  10 minutos tarde polo retraso dos concelleiros do PP:  Roberto Rial e Manuel Tourís, este último unha vez que son tratadas as mocións de Compromiso por Galicia e PSOE abandona a sesión. A orde do día foi a seguinte: 1.- Dar conta das Resolucións do Alcalde 2.- Mocións 3.- Rogos e Preguntas

Read More

Crónica do pleno ordinario de 31 de maio de 2017.

A sesión comeza ás 14:00 h. coa ausencia de Alicia Blanco (PP) e Sandra López (PP) e durante a sesión abandona a mesa Manuel Tourís (PP). A orde do día foi a seguinte: Aprobación, se procede, das actas de sesión anteriores. O noso concelleiro solicitou que se modificara o punto onde di: “O Sr. Alcalde

Read More

Crónica do pleno ordinario de marzo do 2017

Esta sesión plenaria que correspondía celebrarse o mércores 29 de marzo, celebrouse hoxe a petición da alcaldía. A sesión dá comezo ás 14:00 horas coa asistencia de toda a corporación agás o concelleiro do PP, Manuel Tourís Fernández, coa seguinte orde do día: 1. Aprobación das actas. As actas son aprobadas con algunha corrección puntual

Read More

Mércores 5 de abril, ás 14:00, pleno ordinario.

Read More