Mocións

Moción sobre a recollida e xestión de aceite doméstico usado

No noso programa electoral tiñamos un punto adicado á xestión de residuos: “Elaboración dun mapa municipal de colectores de lixo, xunto a un plan de limpeza dos mesmos e aumentar o seu número situándoos naquelas aldeas ou zonas nas que sexa necesario.” A día de hoxe no noso concello aínda non coñecemos ningún punto de

Read More

Moción sobre a recuperación da paga extraordinaria de 2012 no concello

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DA PAGA EXTRAORDINARIA DE 2012 PARA OS EMPREGADOS DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DO CONCELLO DA BAÑA EXPOSICIÓN DE

Read More

Moción para o cumprimento real e efectivo da carta europea das linguas rexionais e minorizadas

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN DE COMPROMISO POR GALICIA PARA O CUMPRIMENTO REAL E EFECTIVO DA CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS E MINORIZADAS O pasado

Read More

Moción sobre a loita contra a praga da vespa velutina

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE A LOITA CONTRA A PRAGA DA VESPA VELUTINA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Presentamos esta moción debido á preocupante situación que

Read More

Moción para a redacción dun regulamento de participación veciñal

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN PARA A REDACCIÓN DUN REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: No concello da Baña é patente a nula participación

Read More

Moción de urxencia para o acollemento das persoas refuxiadas da guerra

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello  da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN DE URXENCIA PARA O ACOLLEMENTO DAS PERSOAS REFUXIADAS DE GUERRA Perante a crise humanitaria que está a acontecer nas fronteiras

Read More