Mocións

Moción pola defensa da biodiversidade fronte á eucaliptización.

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal.   MOCIÓN POLA DEFENSA DA BIODIVERSIDADE FRONTE Á EUCALIPTIZACIÓN   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS No Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto

Read More

Crónica do pleno extraordinario do mércores 24 de maio do 2017

A sesión comeza ás 14:00 horas coa asistencia de todos os concelleiros e concelleiras agás a concelleira Alicia Blanco Sande (PP), coa seguinte orde do día: 1. Respecto á adquisición da parcela nº 66 (COREIXE) de Lañas. O alcalde explica que esta parcela corresponde a una propiedade da antiga Cámara Agraria Local do Concello da

Read More

Moción para dar apoio expreso á plataforma de víctimas do Alvia 04155

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN PARA DAR APOIO EXPRESO Á PLATAFORMA DE VÍCTIMAS DO ALVIA 04155 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Plataforma de Vítimas do Alvia

Read More

Moción relativa a creación dunha taxa pola utilización e/ou aproveitamento do dominio público local por parte de empresas de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos.

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello  da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. Moción relativa a creación dunha taxa pola utilización e/ou aproveitamento do dominio público local por parte de empresas de enerxía eléctrica,

Read More

Moción sobre o regulamento orgánico e de funcionamento do Concello da Baña

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE O REGULAMENTO ORGÁNICO E DE FUNCIONAMENTO DO CONCELLO DA BAÑA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Lei 5/97, do 22 de xullo,

Read More

Moción sobre a instalación de desfibriladores nos espazos municipais.

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE A INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES NOS ESPAZOS MUNICIPAIS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O artigo 43 da Constitución recoñece o dereito á

Read More

Moción sobre o gas radon

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE O GAS RADÓN EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O gas radon está presente no subsolo de forma natural, pero na comarca

Read More

Moción sobre a recuperación da ruta posxacobea cara Muxía.

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DA RUTA POSXACOBEA CARA MUXÍA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Camiño de Santiago aglutina características que o converten

Read More

Moción sobre a defensa do patrimonio cultural da Baña.

MOCIÓN SOBRE A DEFENSA DO PATRIMONIO CULTURAL DO CONCELLO DA BAÑA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia no seu artigo 12 establece que os municipios  exercerán como competencias propias todas as facultades atribuídas na presente lei en materia de protección do patrimonio histórico. Na lei 5/2016, de

Read More

Moción sobre a subvención á Unión Barcalesa da Habana

César Ramos Domínguez, concelleiro da actual Corporación Municipal e representante local de Compromiso por Galicia no Concello da Baña ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte moción para ser tratada pola corporación municipal. MOCIÓN SOBRE A SUBVENCIÓN Á “UNION BARCALESA DA HABANA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A Unión Barcalesa da Habana creouse na capital cubana

Read More