Datos do concello

O Concello da Baña non presenta a súa proposta de pago para o persoal e non pode celebrarse a vista oral

O pasado 12 de xuño a través da nosa páxina web publicamos un artigo no que nos facíamos eco dun comunicado do sindicato CSIF aos traballadores e traballadoras do Concello da Baña onde dicía textualmente “cuando la Abogada de CSIF se disponía a recabar información y documentación relativa a la ejecución de la Sentencia firme

Read More

Compromiso visita as instalacións da Reitoral de Monte

O pasado 18 de decembro entregamos no rexistro municipal unha instancia para solicitar ao grupo de goberno que nos deran permiso para visitar a antiga Reitoral de S. Mamede de Monte, instalacións que non son propiedade do Concello (o Concello só ten unha concesión de 20 anos) o grupo de goberno investiu máis de medio

Read More

O PP da Baña adxudica no que vai de lexislatura máis de millón e medio de euros “a dedo”

O goberno do PP da Baña adxudicou (segundo os datos ofrecidos no perfil do contratante en www.contratosdegalicia.es), entre xuño de 2015 e outubro de 2017, un total de 1.552.908,75 euros a través da adxudicación de 30 obras por procedemento negociado sen publicidade, ou o que é o mesmo, a adxudicación “a dedo” a empresas escollidas

Read More

A Baña non recibirá subvención para dotar a biblioteca municipal de novidades editoriais en galego

O pasado luns 10 de abril publicáronse no DOG ás axudas concedidas a Concellos para dotar as bibliotecas municipais de novidades editoriais en galego, por exemplo concellos como o de Santa Comba recibirán 1.318,66 euros ou 2.636,37 euros que recibirá o Concello de Ames. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170410/AnuncioG0164-310317-0003_gl.html O Concello da Baña non ten informatizada a xestión da

Read More

O Concello da Baña por sentenza xudicial vese na obriga de recoñecer e pagar a antigüidade dos traballadores/as do Concello.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios “CSIF” acaba de informar que o Xulgado do Social nº 3 en sentenza 00107/2017 vén de fallar en contra do Concello da Baña e éste vese na obriga de abonar aos traballadores e traballadoras do Concello as cantidades que reclamaban así como as cantidades que se devenguen ata

Read More